Disclaimer

De MVO Risico Checker is ontwikkeld door MVO Nederland en Concept 7, met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse versie van de MVO Risico Checker wordt gefinancierd door de Duitse Agentur für Wirtschaft & Entwicklung en de Zwitserse State Secretariat for Economic Affairs. De MVO Risico Checker is wettelijk eigendom van MVO Nederland. MVO Nederland is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens. Lees hier meer over in de privacyverklaring

 De MVO Risico Checker maakt gebruik van – zo actueel mogelijke – externe bronnen over MVO-risico's van internationaal ondernemen. Op dit moment zijn er 3575 bronnen verwerkt, die zijn vertaald in 5448 verschillende risico's en in 645 verschillende adviezen voor producten/diensten en landen. 

 De risico's en adviezen die zijn opgenomen in de MVO Riscio Checker zijn geformuleerd op basis van openbaar toegankelijke bronnen en sluiten aan bij de thema's in de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN. In de MVO Risico Checker worden genderneutrale omschrijvingen gebruikt waar mogelijk in het beschrijven van risico's. Als risico's niet van toepassing zijn voor zowel mannen als vrouwen, worden genderspecifieke omschrijvingen gebruikt. 

 Van alle bedrijven en organisaties wordt verwacht dat zij zich aan de lokale wet- en regelgeving houden van het land waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Als lokale wetgeving afwezig of ontoereikend is, of niet wordt gehandhaafd, zijn internationale richtlijnen, zoals OESO-richtlijnen en de ILO-conventies, maatgevend. Dit betekent dat er ondanks het al aanwezig zijn van wetgeving op MVO-thema's in een bepaald land (zoals het strafbaar zijn van milieudelicten of een verbod op kinderarbeid) er toch MVO-risico's kunnen voorkomen. De MVO Risico Checker biedt bovendien geen informatie over de aan- of afwezigheid van lokale wet- en regelgeving, tenzij hierdoor specifieke MVO-risico's ontstaan (bijv. wetgeving die discriminatie faciliteert, of die vakbonden verbiedt). 

 De landen- en gebiedenlijst die gehanteerd wordt in de MVO Risico Checker is de  ISO 3166 standaard, deze is gebaseerd op officiële lijst met landnamen zoals die door de United Nations Statistics Division is vastgesteld. Voor de wereldkaart is gebruik gemaakt van Google Maps. Landgrenzen en landnamen zoals op deze kaart vermeld vallen buiten verantwoordelijkheid van MVO Nederland. Voor de productclassificatie in de tool is gekozen voor de SITC codering, eveneens vastgesteld door de United Nations Statistics Division. De productlijst is aangevuld met diensten, die zijn afgeleid uit het UN ISIC systeem (in Nederland beter bekend als de SBI indeling). 

MVO Nederland is niet aansprakelijk voor de juistheid van de bronnen waarnaar verwezen wordt. Er wordt door MVO Nederland en projectpartners voortdurend gewerkt aan het aanvullen en actualiseren van de database. Ken je bronnen (websites, rapporten) die interessant zijn om op te nemen in onze database, laat dat dan aan ons weten via mvorisicochecker@mvonederland.nl. De methode die wij gebruiken om de betrouwbaarheid van bronnen te checken kun je via hetzelfde e-mailadres opvragen. 

Niet voor alle landen en producten is (nog) risico-informatie omtrent MVO beschikbaar, maar dit betekent niet dat er geen risico is. Soms hebben wij nog geen bron gevonden om het risico te kunnen beschrijven. Heb je suggesties voor betrouwbare bronnen die nu nog ontbreken? Laat het ons weten via bovenstaand emailadres. Daarnaast doet MVO Nederland geen uitspraak over de ernst van het geïdentificeerde risico en de kans dat het risico daadwerkelijk zal optreden. Je bent zelf verantwoordelijk voor: 1) het interpreteren van de ernst van de risico's in relatie tot de activiteiten van je onderneming, en 2) het formuleren en uitvoeren van passende maatregelen om deze risico's te mitigeren of te verminderen. 

Het doen van de MVO Risico Checker is vrijwillig, en heeft geen juridische consequenties voor bijvoorbeeld het aanvragen van overheidssubsidies. 

Als je de informatie uit de MVO Risico Checker gebruikt, bijvoorbeeld in je jaarrapportage, vermeldt MVO Nederland dan duidelijk in de bronvermelding. 

Copyright © MVO Nederland 2023 

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.