Over ons

Nederlandse bedrijven importeren producten en grondstoffen van over de hele wereld. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame economie zich uitstrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Ketens zijn vaak lang en complex. Zie daar maar eens zicht op te houden als ondernemer die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft. Deze complexiteit het hoofd bieden en meer zekerheid krijgen over arbeidsomstandigheden, emissies en de impact op biodiversiteit is de grote uitdaging van vandaag de dag.  

Daar komt nog eens bij dat bedrijven toenemende druk voelen van wetgeving. Zo zijn er de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. En ligt er een Europees internationaal mvo-wetsvoorstel voor Nederland en Europa – die in de komende jaren ingevoerd wordt. Dit voorstel maakt bedrijven die wereldwijd handelen verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsactiviteiten én die van handelspartners in de keten. Oftewel: ondernemers moeten risicoanalyses uitvoeren in hun keten én bij misstanden maatregelen nemen.  

Waarom MVO Risico Checker?

De MVO Risico Checker helpt bedrijven bij het in kaart brengen van de mvo-risico’s in hun internationale keten. De tool geeft gemakkelijk en snel een overzicht van potentiële mvo-risico's én geeft adviezen om deze risico's aan te pakken, op basis van het door jouw geselecteerde land en/of product. Het gebruik van de tool is gratis.  

MVO Nederland

De MVO Risico Checker is ontwikkeld door MVO Nederland, dat met de grootste ondernemersbeweging van Europa de transitie stuurt naar een duurzame economie. Het doel: in 2025 gaat minimaal twintig procent van de Nederlandse economie om in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de natuur en maatschappij. Om de voortgang op deze ambitie te meten ontwikkelde MVO Nederland de Nieuwe Economie Index (NEx). Deze index bestaat uit zeven thema’s waarop het duurzame-bedrijvennetwerk actief is. De MVO Risico Checker valt onder het thema transparante ketens. De website is ontwikkeld in samenwerking met Concept 7.  

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De MVO Risico Checker wordt mede mogelijk gemaakt door een financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse versie van de MVO Risico Checker wordt gerund in samenwerking met de Agentur für Wirtschaft & Entwicklung en het Zwitserse State Secretariat for Economic Affairs. De MVO Risico Checker is wettelijk eigendom van MVO Nederland. Dit geldt ook voor de data in andere talen dan het Nederlands. 

Veelgestelde vragen

Wat is een MVO-risico?

Een 'MVO-risico' verwijst niet naar een (financieel) risico voor de eigen organisatie, maar een risico op het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We definiëren een MVO-risico als de mogelijke schade die ondernemingen kunnen veroorzaken aan mensen, het milieu en de maatschappij, door direct betrokken te zijn, of door een indirecte bijdrage via handelspartners. Het is dus een extern georiënteerde interpretatie van risico (maatschappelijk risico) in plaats van een bedrijfsrisico. Uiteraard kan het veroorzaken van maatschappelijke schade ook een negatief effect hebben op de onderneming, bijvoorbeeld door reputatieschade of financiële aansprakelijkheid, maar die risico's laten wij hier buiten beschouwing. 

Internationaal erkende MVO-thema's zijn bijvoorbeeld corruptie, mensenrechten en milieu. Je kunt op deze pagina een compleet overzicht vinden van wat alle MVO-thema's die we in de MVO Risico Checker hanteren. 

Als ik geen risico’s vind in de MVO Risico Checker, is er dan niks aan de hand?

De MVO Risico Checker toont de MVO-risico’s op basis van openbare en online bronnen. We werken voortdurend aan het aanvullen van de database. Toch kan het gebeuren dat er geen risico-informatie beschikbaar is voor bepaalde thema's, terwijl er mogelijk wel risico’s voorkomen. 

Als er geen risico’s getoond worden voor je keuze, probeer dan te zoeken op een specifieker product. En raadpleeg stakeholders zoals ngo’s om te achterhalen wat mogelijke risico’s kunnen zijn.

Zie ook de disclaimer voor meer informatie over kenmerken en randvoorwaarden van de tool. 

Is het noodzakelijk om een account aan te maken?

Nee, het is niet noodzakelijk om een account aan te maken om de MVO Risico Checker te kunnen gebruiken. Er zitten echter wel een aantal voordelen aan het hebben van een (gratis) account: 

- Toegang tot de MVO Prioriteitencheck;
- Automatisch zoekopdrachten opslaan; 
- Rapportages opslaan in een persoonlijk overzicht; 
- Notificaties ontvangen als de informatie over je land/product is bijgewerkt.

Hoe kan ik meewerken aan verbetering van op de MVO Risico Checker?

Omdat de MVO Risico Checker een gratis en anonieme tool is, krijgen we weinig feedback van gebruikers, terwijl we dat wel heel belangrijk vinden. We willen graag weten hoe het gebruik van de tool bevalt, en welke aanbevelingen je hebt voor verbeteringen. 

Als je daaraan wilt meewerken, vul dan onze korte gebruikersenquête in. 

Je kunt uiteraard ook een email sturen naar het Risico Checker team, stuur ons in dat geval bericht via het contactformulier. 

Bekijk alle veelgestelde vragen

CONTACT

MVO Risico Checker Team

mvorisicochecker@mvonederland.nl

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.