Bronnen

Alle informatie in de MVO Risico Checker is gebaseerd op openbare online bronnen. Hieronder vind je een overzicht. 

Updates & suggesties

Er wordt door MVO Nederland en projectpartners voortdurend gewerkt aan het aanvullen en actualiseren van deze lijst. Ken je bronnen (websites, rapporten) die interessant zijn om op te nemen in onze database, of ben je van mening dat bepaalde bronnen onvoldoende betrouwbaar zijn, neem dan contact met ons op via mvorisicochecker@mvonederland.nl. De methode die wij gebruiken om de betrouwbaarheid van bronnen te checken kan je via hetzelfde emailadres opvragen.

Neem contact op

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.